vào 188bet bằng điện thoại

 
Intertek Worldwide Việt Nam

Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Phát triển bền vững

Những kiến nghị về môi trường và sự phát triển bền vững ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, các cổ đông, nhà đầu tư, do đó khách hàng cần có kiến thức và hành động hướng đến việc bảo vệ môi trường, xã hội và nền kinh tế. Intertek giúp kết nối những kiến nghị về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững vào trong những hoạt động của khách hàng.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm cung cấp giải pháp cho những vấn đề về môi trường và xã hội, phát triển chiến lược đầu tư, như chương trình khế ước với cổ đông, công cụ quản lý thuộc đúng với nội quy của chuỗi cung ứng, và kiến nghị báo cáo.

Với chuyên môn về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, Intertek giúp khách hàng áp dụng các chương trình trách nhiệm xã hội hay những tiêu chuẩn tương tự trong mọi thị trường khác nhau. Đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm trong việc cố vấn, thẩm tra, kế toán, và kỹ thuật sẽ đồng hành cùng khách hàng nhằm đạt đến một chương trình giá trị gia tăng toàn diện.

Lĩnh vực chúng tôi hoạt động bao gồm

  • Giải pháp giảm thiểu tác động đến  môi trường cho hàng tiêu dùng
  • Giải pháp phát triển bền vững môi trường
  • Thẩm tra báo cáo về phát triển bền vững và môi trường
  • Đánh giá tính bền vững của nhiên liệu sinh học
  • Chứng nhận bền vững BIFMA cho hàng thương mại
  • Thiết lập hồ sơ chuẩn mực về phát triển bền vững môi trường và sức khỏe

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Phát triển bền vững.

dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet177 dang ky bet176 dang ky bet170 dang ky bet179 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet178