vào 188bet bằng điện thoại

 
Intertek Worldwide Việt Nam

Intertek (www.intertek.com)
 

Chương trình Khóa đào tạo Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ FSMA – PCQI

Tháng Tám 15, 2022

Khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Mỹ, ngoài các tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và các tiêu chuẩn về An toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, … theo yêu cầu của khách hàng và thị trường, các doanh nghiệp xuất khẩu Thực phẩm cần phải tuân thủ luật FSMA: Luật hiện đại hóa An toàn thực phẩm của Mỹ được kí ban hành bởi Tổng thống Mỹ - Barack Obama ngày 04 tháng 01 năm 2011.

Cũng theo luật FSMA, từ tháng 9 năm 2018 tất cả các nhà chế biến thực phẩm nội địa Mỹ hay xuất khẩu thực phẩm vào Mỹ đều phải có bản phân tích mối nguy và kế hoạch an toàn thực phẩm được thiết lập bởi cá nhân được FDA phê duyệt đủ năng lực về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm - “Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)”. Điều này có nghĩa rằng các công ty cần phải nhanh chóng có được nhân viên đạt PCQI nhằm đáp ứng luật FSMA – FDA.

Nhằm cung cấp những thông tin cần thiết và đào tạo nhân viên đạt PCQI nhằm đáp ứng luật FSMA - FDA, Intertek Việt Nam tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu được giảng dạy bởi chuyên gia về đào tạo kiểm soát phòng ngừa ATTP (PCQI) bởi FSPCA/ FDA – Hoa Kỳ với kinh nghiệm đã từng đào tạo hơn 40 khóa về FSMA – PCQI cho hàng loạt các công ty Thực Phẩm lớn tại Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu mới của luật FSMA cho các doanh nghiệp muốn xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Mỹ.

Khóa đào tạo FSMA - PCQI theo chương trình giảng dạy được FDA thừa nhận và được cấp Giấy chứng nhận chính thức – FSPCA/ AFDO – association of Food and Drug Officials – cấp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về khóa đào tạo:

Email: [email protected]
Số điện thoại: +84 28 7305 1088 (Phòng đạo tạo chứng nhận)

dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet177 dang ky bet176 dang ky bet170 dang ky bet179 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet178