vào 188bet bằng điện thoại

 
Intertek Worldwide Việt Nam

Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Năng lượng

Intertek giúp bạn tăng giá trị cho nguồn năng lượng, hướng tới một tương lai với năng lượng sạch và an toàn với chi phí hợp lý.

Kể cả trong các hoạt động hàng ngày hay các giải pháp cải tiến kinh doanh dài hạn, chúng tôi đều có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu đã đề ra trong công nghiệp dầu khí, hóa dầu, điện năng, năng lượng hạt nhân và năng lượng tái sinh.

Intertek hỗ trợ các nhà sản xuất và phân phối năng lượng những giải pháp thử nghiệm và chứng nhận để sản phẩm tiếp cận được thị trường toàn cầu. Với chuyên môn cao trong mọi lĩnh vực về thử nghiệm, giám định, chứng nhận và tư vấn, Intertek sẽ giúp bạn có được những lợi thế tối ưu về mặt cạnh tranh trên thị trường năng lượng hoá thạch cũng như năng lượng tái sinh.

Các dịch vụ của Intertek bao gồm:


Phát điện

 • Các dịch vụ phát điện
 • Thử nghiệm thiết bị phát điện
 • Thử nghiệm và giám định than đá
 • Các dịch vụ lưới thông minh 

Năng lượng tái sinh và năng lượng thay thế

 • Các dịch vụ năng lượng gió
 • Năng lượng nguyên tử
 • Năng lượng tái sinh
 • Năng lượng mặt trời (quang năng)
 • Giám định và thử nghiệm nhiên liệu sinh học
 • Thử nghiệm nhiên liệu sinh chất
 • Thử nghiệm hiệu suất năng lượng
 • Thử nghiệm pin và thiết bị lưu trữ năng lượng
 • Thử nghiệm an toàn và tính năng tế bào nhiên liệu


Các dịch vụ khác

 • Các dịch vụ môi trường và sức khỏe
 • Các hệ thống quản lý năng lượng
 • An toàn và giám sát môi trường nhà máy công nghiệp
 • Thử nghiệm an toàn sản phẩm
 • Tư vấn năng lượng công nghiệp
 • Kỹ thuật giám sát và đo đạc bằng laze 3 chiều
 • Đánh giá nhà cung cấp

Dịch vụ toàn diện của Intertek giúp khách hàng cải thiện chất lượng, mức độ an toàn và hiệu suất của sản phẩm, các quá trình và hệ thống trên toàn bộ tiến trình cung cấp sản phẩm năng lượng.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Năng lượng.

dang ky bet175 dang ky bet172 dang ky bet169 dang ky bet177 dang ky bet176 dang ky bet170 dang ky bet179 dang ky bet171 dang ky bet173 dang ky bet178